Các điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

1. Trang web này được điều hành bởi Lets eco ApS, Lysholt Allé 3, 7100 Vejle, ĐAN MẠCH. Các điều khoản và điều kiện sử dụng các thuật ngữ như "chúng tôi", "của chúng tôi" và "của chúng tôi" để chỉ Lets eco ApS.

2. Chúng tôi cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn trên đó, với điều kiện bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách bảo mật liên quan có sẵn trên trang web của chúng tôi.

3. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

4. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang web này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước cho bạn bằng cách đăng các bản cập nhật trên trang này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này trong mỗi lần truy cập trang web của mình, đọc các điều khoản và điều kiện này và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi mua hàng.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

5. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ lúc nào.

6. Bất kỳ nội dung nào bạn nhập vào trang web này có thể được chuyển không được mã hóa và liên quan đến việc truyền qua nhiều mạng khác nhau và có thể liên quan đến các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

7. Bạn không được tái tạo, làm bản sao, sao chép, bán ra, bán lại hoặc khai thác vì lợi ích thương mại hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ nội dung nào trên trang web hoặc bất kỳ phần nào khác của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web này.

8. Các tiêu đề và tiêu đề được sử dụng trên trang web này chỉ nhằm mục đích thuận tiện. Chúng không cấu thành bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản ở đây.

ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

9. Trang web của chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ để bán. Khi chúng tôi đề cập đến một 'mặt hàng', chúng tôi đang đề cập đến một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất có sẵn để mua trên trang web này.

10. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng các chi tiết hiển thị cho một mặt hàng cụ thể được rao bán là chính xác tại thời điểm thông tin được nhập vào hệ thống.

11. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi hiển thị hình thức, màu sắc, kết cấu hoặc lớp hoàn thiện chính xác nhất có thể, nhưng những gì bạn thấy trên màn hình máy tính hoặc thiết bị của mình có thể khác đi và vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo rằng hình ảnh phản ánh chính xác hàng hóa thực tế hoặc dịch vụ mà bạn đang mua.

12. Chúng tôi không thể chấp nhận đơn đặt hàng của bạn do một hoặc nhiều lý do sau hoặc vì lý do không được liệt kê bên dưới:

i) Mặt hàng bạn đặt đã hết hàng

ii) Chúng tôi không thể ủy quyền thanh toán của bạn hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ khoản thanh toán của bạn có thể là gian lận

iii) Đã xảy ra lỗi về giá hoặc mô tả sản phẩm

iv) Có lỗi hệ thống hoặc lỗi mua sắm

v) Bạn đã không vượt qua được kiểm tra xác thực khách hàng của chúng tôi

13. Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận chi tiết đơn đặt hàng của mình. Email này không phải là xác nhận rằng đơn đặt hàng của bạn đã được chúng tôi chấp nhận.

14. Đơn đặt hàng của bạn sẽ chỉ được chúng tôi chấp nhận sau khi hàng hóa của bạn đã được gửi đi.

SỬA ĐỔI VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ CỦA CHÚNG TÔI

15. Giá các mặt hàng có thể thay đổi mà không báo trước.

16. Chúng tôi có quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ phần nào của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ phần nào của nội dung trong đó mà không cần thông báo cho bạn.

17. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

VẬN CHUYỂN

18. Trong quá trình thanh toán, bạn có thể được cung cấp một hoặc nhiều tùy chọn giao hàng. Khi cung cấp khoảng thời gian giao hàng ước tính, đây chỉ là ước tính và các mặt hàng của bạn có thể bị chậm nhận do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (ví dụ như sự chậm trễ của đơn vị chuyển phát nhanh hoặc vào thời điểm bận rộn).

19. Khi bạn chọn tùy chọn "giao hàng vào ngày hôm sau", các đơn đặt hàng vào Thứ Sáu, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật có thể không được gửi đi để giao cho đến Thứ Hai tuần sau và do đó có thể không được nhận cho đến Thứ Ba.

HỦY ĐƠN HÀNG

20. Nếu bạn muốn hủy đơn hàng đã đặt, bạn phải liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để xác định xem các mặt hàng đã được gửi đi hay chưa. Khi chúng được gửi đi, bạn sẽ cần trả lại hàng cho chúng tôi và bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí trả lại hàng.

21. Trong trường hợp các mặt hàng chưa được gửi đi trước khi có yêu cầu hủy, chính sách hoàn tiền của chúng tôi sẽ được áp dụng.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG

22. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào bao gồm mất lợi nhuận hoặc mất cơ hội do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ mặt hàng nào đã được đặt hàng trên trang web này.

23. Bạn cần đồng ý bồi thường cho chúng tôi và các đại lý, cán bộ, giám đốc và nhân viên của chúng tôi ngay lập tức và theo yêu cầu đối với mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh do vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi.

QUYỀN HẠN

24. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo Luật Đan Mạch

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

25. Các điều khoản và điều kiện này kết hợp với Chính sách quyền riêng tư đã công bố của chúng tôi (cũng có sẵn trên trang web này) và Chính sách hoàn tiền (cũng có sẵn trên trang web này) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó và đương thời giữa bạn và chúng tôi cho dù bằng văn bản hoặc bằng miệng.

TỔNG QUAN

26. Nếu bất kỳ phần hoặc điều khoản nào được phát hiện là không thể thi hành thì phần còn lại của các điều khoản và điều kiện sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực như thể điều khoản bị vô hiệu không có mặt.

 NHÌN CHUNG

27. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện này phát sinh khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về sự chậm trễ hoặc không tuân thủ đó cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu, dù là do nguyên nhân nào.