Đảm bảo hài lòng 100%

Nếu bạn không hài lòng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho bạn.

Chúng tôi không thể chấp nhận việc hoàn trả các sản phẩm thức ăn trẻ em - vui lòng vứt bỏ và tái chế.

Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng qua email theo địa chỉ neverconventional@lets-eco.com với các thông tin sau:

  • Số LOT in dưới đáy lon
  • Mô tả mặt hàng sản phẩm bị hư hỏng
  • Tình trạng hư hỏng sản phẩm khi nhận hàng
  • Ngày giờ nhận sản phẩm
  • Bạn mua sản phẩm ở đâu
  • Lý do bạn yêu cầu hoàn lại tiền