Thông tin giao hàng

Nhận ngay sữa hữu cơ khi đăng ký hàng tháng với dịch vụ giao hàng miễn phí đến địa chỉ nhà của bạn. KHÔNG YÊU CẦU RÀNG BUỘC - Bạn sẽ được thông báo hàng tháng về đợt giao hàng sắp tới của mình và bạn cũng có thể thay đổi đơn đặt hàng, tạm dừng hoặc hủy giao dịch mua tiếp theo trong vòng một tuần trước khi giao hàng tiếp theo.

Thật là dễ dàng :)