Nói “CÓ” với an toàn thực phẩm cho con của bạn

Tại Let’s Eco, chúng tôi biết rằng gia đình bạn quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và muốn tránh mọi rủi ro trong việc ăn uống. Let’s Eco làm tất cả nhằm đảm bảo con bạn có được nguồn thực phẩm an toàn nhất.

Đan Mạch là quốc gia có tiêu chuẩn cao nhất về an toàn trong sản xuất thực phẩm trên thế giới. Chứng nhận hữu cơ của Đan Mạch đứng đầu và nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Cuối cùng chúng tôi muốn bảo đảm rằng bạn có thể tin vào tính nguyên bản, độc đáo của sản phẩm bằng cách chia sẻ tất cả các chứng nhận Let’s Eco đạt được tại Đan Mạch cũng như tại Việt Nam. 

Chứng nhận thực phẩm an toàn

Giấy chứng nhận nhà sản xuất

Chứng nhận sản xuất hữu cơ

Giấy chứng nhận kiểm soát hữu cơ ở Đan Mạch

Chứng nhận thương mại

Chứng nhận sản phẩm đúng chất lượng 1

Chứng nhận sản phẩm đúng chất lượng 2

Chứng nhận sản phẩm đúng chất lượng 3

Kết quả kiểm nghiệm Let's Eco 1

Kết quả kiểm nghiệm Let's Eco 2

Kết quả kiểm nghiệm Let's Eco 3

Hướng dẫn sử dụng Let’s Eco 1

Hướng dẫn sử dụng Let’s Eco 2

Hướng dẫn sử dụng Let’s Eco 3