Your shopping basket

Sub total
0.00 ₫
Proceed to secure checkout
Close Menu

let's eco
chiến thắng giải thưởng
Sản Phẩm của Năm

Chúng tôi vui mừng thông báo:
Dòng sản phẩm sữa công thức hữu cơ của chúng tôi
đã giành được giải Sản phẩm của Năm!
Đây là giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn
được tiến hành trong một cuộc khảo sát độc lập
1785 phụ huynh tại Singapore do Nielsen IQ và Try&Review thực hiện.
Đây cũng là cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo mang lại
sản phẩm tinh khiết, lành mạnh và không ngừng cải tiến
nhằm phù hợp với sức khỏe của trẻ em trên toàn thế giới.

Hân hạnh giới thiệu đối tác mới của chúng tôi Viktor Axelsen

Một người cha vô địch thế giới (cũng vậy)

Viktor Axelsen nổi tiếng khắp thế giới với kỹ năng cầu lông của mình. Nhưng bạn có biết rằng Viktor cùng với vợ Natalia, cũng là một vận động viên cầu lông giỏi, có hai con, Vega và Aya.

Trên Instagram của chúng tôi, bạn có thể (trong số những điều khác) theo dõi cách nuôi dạy con cái theo kiểu Đan Mạch của gia đình Axelsen

Hệ sinh thái đang được tiến hành

Sinh thái học Đan Mạch

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên giới thiệu nhãn hiệu hữu cơ do nhà nước kiểm soát vào năm 1990, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm sạch hơn. Ngày nay, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với tỷ lệ các sản phẩm hữu cơ được cung cấp, bán và tiêu thụ bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

Được thiết kế và sản xuất tại Đan Mạch

Hiệp hội Đan Mạch

Xây dựng và phát triển ở Đan Mạch. Những dấu ấn của thiên nhiên hoang sơ và nằm trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 60% cảnh quan là nông nghiệp được sử dụng ngoài đồng ruộng – đây cũng là kỷ lục thế giới. Chúng tôi may mắn có được những truyền thống mạnh mẽ trong thiết kế và được quốc tế công nhận về hệ thống phúc lợi cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Cơ sở sản xuất của chúng tôi

Đỉnh cao công nghệ

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp sữa chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng tối đa và tác động đến môi trường ở mức tối thiểu, đồng thời các sản phẩm của chúng tôi được pha trộn và đóng gói trong môi trường bảo vệ hoàn toàn, tại một cơ sở thiết bị mới hiện đại nhất ở Đan Mạch.

An toàn và minh bạch tối đa

Sự an tâm

An toàn và minh bạch là những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng mức độ an toàn thực phẩm cao nhất và thương hiệu của chúng tôi được phê duyệt với ba chứng chỉ hữu cơ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc bằng một mã QR duy nhất – giúp bạn cảm thấy an tâm nhất.

Một phần của chúng tôi

Một mục đích tự nhiên

Là một thương hiệu toàn cầu của Đan Mạch từ quốc gia sinh thái nhất thế giới, mục đích tự nhiên của chúng tôi là hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc về sản xuất thực phẩm bền vững và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ của Đan Mạch hơn nữa.

let's eco
chiến thắng giải thưởng
Sản Phẩm của Năm

Chúng tôi vui mừng thông báo:
Dòng sản phẩm sữa công thức hữu cơ của chúng tôi
đã giành được giải Sản phẩm của Năm!
Đây là giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn
được tiến hành trong một cuộc khảo sát độc lập
1785 phụ huynh tại Singapore do Nielsen IQ và Try&Review thực hiện.
Đây cũng là cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo mang lại
sản phẩm tinh khiết, lành mạnh và không ngừng cải tiến
nhằm phù hợp với sức khỏe của trẻ em trên toàn thế giới.

let's eco
chiến thắng giải thưởng
Sản Phẩm của Năm

Chúng tôi vui mừng thông báo:
Dòng sản phẩm sữa công thức hữu cơ của chúng tôi
đã giành được giải Sản phẩm của Năm!
Đây là giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn
được tiến hành trong một cuộc khảo sát độc lập
1785 phụ huynh tại Singapore do Nielsen IQ và Try&Review thực hiện.
Đây cũng là cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo mang lại
sản phẩm tinh khiết, lành mạnh và không ngừng cải tiến
nhằm phù hợp với sức khỏe của trẻ em trên toàn thế giới.

Hân hạnh giới thiệu đối tác mới của chúng tôi Viktor Axelsen

Một người cha vô địch thế giới (cũng vậy)

Viktor Axelsen nổi tiếng khắp thế giới với kỹ năng cầu lông của mình. Nhưng bạn có biết rằng Viktor cùng với vợ Natalia, cũng là một vận động viên cầu lông giỏi, có hai con, Vega và Aya.

Trên Instagram của chúng tôi, bạn có thể (trong số những điều khác) theo dõi cách nuôi dạy con cái theo kiểu Đan Mạch của gia đình Axelsen

Hân hạnh giới thiệu đối tác mới của chúng tôi Viktor Axelsen

Một người cha vô địch thế giới (cũng vậy)

Viktor Axelsen nổi tiếng khắp thế giới với kỹ năng cầu lông của mình. Nhưng bạn có biết rằng Viktor cùng với vợ Natalia, cũng là một vận động viên cầu lông giỏi, có hai con, Vega và Aya.

Trên Instagram của chúng tôi, bạn có thể (trong số những điều khác) theo dõi cách nuôi dạy con cái theo kiểu Đan Mạch của gia đình Axelsen

Hệ sinh thái đang được tiến hành

Sinh thái học Đan Mạch

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên giới thiệu nhãn hiệu hữu cơ do nhà nước kiểm soát vào năm 1990, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm sạch hơn. Ngày nay, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với tỷ lệ các sản phẩm hữu cơ được cung cấp, bán và tiêu thụ bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

Hệ sinh thái đang được tiến hành

Sinh thái học Đan Mạch

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên giới thiệu nhãn hiệu hữu cơ do nhà nước kiểm soát vào năm 1990, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm sạch hơn. Ngày nay, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với tỷ lệ các sản phẩm hữu cơ được cung cấp, bán và tiêu thụ bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

Được thiết kế và sản xuất tại Đan Mạch

Hiệp hội Đan Mạch

Xây dựng và phát triển ở Đan Mạch. Những dấu ấn của thiên nhiên hoang sơ và nằm trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 60% cảnh quan là nông nghiệp được sử dụng ngoài đồng ruộng – đây cũng là kỷ lục thế giới. Chúng tôi may mắn có được những truyền thống mạnh mẽ trong thiết kế và được quốc tế công nhận về hệ thống phúc lợi cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Được thiết kế và sản xuất tại Đan Mạch

Hiệp hội Đan Mạch

Xây dựng và phát triển ở Đan Mạch. Những dấu ấn của thiên nhiên hoang sơ và nằm trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 60% cảnh quan là nông nghiệp được sử dụng ngoài đồng ruộng – đây cũng là kỷ lục thế giới. Chúng tôi may mắn có được những truyền thống mạnh mẽ trong thiết kế và được quốc tế công nhận về hệ thống phúc lợi cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Cơ sở sản xuất của chúng tôi

Đỉnh cao công nghệ

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp sữa chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng tối đa và tác động đến môi trường ở mức tối thiểu, đồng thời các sản phẩm của chúng tôi được pha trộn và đóng gói trong môi trường bảo vệ hoàn toàn, tại một cơ sở thiết bị mới hiện đại nhất ở Đan Mạch.

Cơ sở sản xuất của chúng tôi

Đỉnh cao công nghệ

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp sữa chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng tối đa và tác động đến môi trường ở mức tối thiểu, đồng thời các sản phẩm của chúng tôi được pha trộn và đóng gói trong môi trường bảo vệ hoàn toàn, tại một cơ sở thiết bị mới hiện đại nhất ở Đan Mạch.

An toàn và minh bạch tối đa

Sự an tâm

An toàn và minh bạch là những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng mức độ an toàn thực phẩm cao nhất và thương hiệu của chúng tôi được phê duyệt với ba chứng chỉ hữu cơ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc bằng một mã QR duy nhất – giúp bạn cảm thấy an tâm nhất.

An toàn và minh bạch tối đa

Sự an tâm

An toàn và minh bạch là những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng mức độ an toàn thực phẩm cao nhất và thương hiệu của chúng tôi được phê duyệt với ba chứng chỉ hữu cơ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc bằng một mã QR duy nhất – giúp bạn cảm thấy an tâm nhất.

Một phần của chúng tôi

Một mục đích tự nhiên

Là một thương hiệu toàn cầu của Đan Mạch từ quốc gia sinh thái nhất thế giới, mục đích tự nhiên của chúng tôi là hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc về sản xuất thực phẩm bền vững và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ của Đan Mạch hơn nữa.

Một phần của chúng tôi

Một mục đích tự nhiên

Là một thương hiệu toàn cầu của Đan Mạch từ quốc gia sinh thái nhất thế giới, mục đích tự nhiên của chúng tôi là hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc về sản xuất thực phẩm bền vững và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ của Đan Mạch hơn nữa.

Hỗn hợp
bổ sung
hữu cơ

Được tạo thành từ các thành phần hữu cơ và các chất dinh dưỡng chức năng thiết yếu.

Mua ngay

Hỗn hợp
bổ sung
hữu cơ

Được tạo thành từ các thành phần hữu cơ và các chất dinh dưỡng chức năng thiết yếu.

Hỗn hợp
bổ sung
hữu cơ

Được tạo thành từ các thành phần hữu cơ và các chất dinh dưỡng chức năng thiết yếu.

5 nguyên tắc của chúng tôi

Xin vui lòng đọc thông báo quan trọng này!

Tổ chức Y tế Thế giới và Let's Eco khuyến nghị việc nuôi con bằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất cho trẻ sơ sinh từ khi chào đời đến 6 tháng tuổi và tiếp tục cho bé dùng sữa mẹ đến năm 2 tuổi. Việc cho con dùng sữa mẹ sẽ đảm bảo dinh dưỡng phù hợp cho trẻ cũng như tạo điều kiện phát triển mối quan hệ thân thiết giữa mẹ và bé.

Tuy nhiên, đôi khi việc cho bé dùng sữa mẹ có thể gặp khó khăn và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh sẽ là nguồn dinh dưỡng thay thế phù hợp để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của con. Lưu ý, việc sử dụng sữa công thức có thể làm giảm tiết sữa mẹ và ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ nói chung. Hơn nữa, quyết định ngừng cho con dùng sữa mẹ có thể là một lựa chọn không thể thay đổi được. Hãy trao đổi với các chuyên gia y tế trước khi quyết định cho trẻ sơ sinh sử dụng sữa công thức.

Nếu bạn quyết định sẽ cho bé sử dụng sữa công thức let’s eco®, hãy chắc chắn luôn tuân theo hướng dẫn để chuẩn bị đúng cách.