Your shopping basket

Sub total
0.00 ₫
Proceed to secure checkout
Close Menu

Tự hào giới thiệu người đồng hành mới của chúng tôi - Viktor Axelsen

Cho những nhà vô địch của ngày mai

“Để trở thành một nhà vô địch, dinh dưỡng phù hợp là điều cần thiết. Tại sao con cái chúng ta lại phải chịu thiệt thòi?”

Viktor Axelsen
Cha của hai đứa trẻ (và) Nhà vô địch cầu lông Olympic và Thế giới

Được thiết kế và sản xuất tại Đan Mạch

Hiệp hội Đan Mạch

Xây dựng và phát triển ở Đan Mạch. Những dấu ấn của thiên nhiên hoang sơ và nằm trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 60% cảnh quan là nông nghiệp được sử dụng ngoài đồng ruộng – đây cũng là kỷ lục thế giới. Chúng tôi may mắn có được những truyền thống mạnh mẽ trong thiết kế và được quốc tế công nhận về hệ thống phúc lợi cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Tính bền vững luôn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi

Năng lượng tái tạo cao

Đan Mạch là quốc gia đi đầu đầy tham vọng trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững và tái tạo. Sản lượng gió của đất nước chúng tôi cũng vượt trên các quốc gia OECD khác trên đầu người. Là một công ty, chúng tôi coi việc tham gia tích cực vào chương trình nghị sự xanh là một điều đương nhiên. Ngày nay, hơn hai phần ba lượng tiêu thụ năng lượng của Đan Mạch đều bắt nguồn từ năng lượng sinh học.

Cơ sở sản xuất của chúng tôi

Đỉnh cao công nghệ

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp sữa chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng tối đa và tác động đến môi trường ở mức tối thiểu, đồng thời các sản phẩm của chúng tôi được pha trộn và đóng gói trong môi trường bảo vệ hoàn toàn, tại một cơ sở thiết bị mới hiện đại nhất ở Đan Mạch.

Hệ sinh thái đang được tiến hành

Sinh thái học Đan Mạch

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên giới thiệu nhãn hiệu hữu cơ do nhà nước kiểm soát vào năm 1990, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm sạch hơn. Ngày nay, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với tỷ lệ các sản phẩm hữu cơ được cung cấp, bán và tiêu thụ bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

An toàn và minh bạch tối đa

Sự an tâm

An toàn và minh bạch là những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng mức độ an toàn thực phẩm cao nhất và thương hiệu của chúng tôi được phê duyệt với ba chứng chỉ hữu cơ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc bằng một mã QR duy nhất – giúp bạn cảm thấy an tâm nhất.

Tự hào giới thiệu người đồng hành mới của chúng tôi - Viktor Axelsen

Cho những nhà vô địch của ngày mai

“Để trở thành một nhà vô địch, dinh dưỡng phù hợp là điều cần thiết. Tại sao con cái chúng ta lại phải chịu thiệt thòi?”

Viktor Axelsen
Cha của hai đứa trẻ (và) Nhà vô địch cầu lông Olympic và Thế giới

Tự hào giới thiệu người đồng hành mới của chúng tôi - Viktor Axelsen

Cho những nhà vô địch của ngày mai

“Để trở thành một nhà vô địch, dinh dưỡng phù hợp là điều cần thiết. Tại sao con cái chúng ta lại phải chịu thiệt thòi?”

Viktor Axelsen
Cha của hai đứa trẻ (và) Nhà vô địch cầu lông Olympic và Thế giới

Được thiết kế và sản xuất tại Đan Mạch

Hiệp hội Đan Mạch

Xây dựng và phát triển ở Đan Mạch. Những dấu ấn của thiên nhiên hoang sơ và nằm trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 60% cảnh quan là nông nghiệp được sử dụng ngoài đồng ruộng – đây cũng là kỷ lục thế giới. Chúng tôi may mắn có được những truyền thống mạnh mẽ trong thiết kế và được quốc tế công nhận về hệ thống phúc lợi cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Được thiết kế và sản xuất tại Đan Mạch

Hiệp hội Đan Mạch

Xây dựng và phát triển ở Đan Mạch. Những dấu ấn của thiên nhiên hoang sơ và nằm trong số những người hạnh phúc nhất thế giới. Hơn 60% cảnh quan là nông nghiệp được sử dụng ngoài đồng ruộng – đây cũng là kỷ lục thế giới. Chúng tôi may mắn có được những truyền thống mạnh mẽ trong thiết kế và được quốc tế công nhận về hệ thống phúc lợi cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Tính bền vững luôn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi

Năng lượng tái tạo cao

Đan Mạch là quốc gia đi đầu đầy tham vọng trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững và tái tạo. Sản lượng gió của đất nước chúng tôi cũng vượt trên các quốc gia OECD khác trên đầu người. Là một công ty, chúng tôi coi việc tham gia tích cực vào chương trình nghị sự xanh là một điều đương nhiên. Ngày nay, hơn hai phần ba lượng tiêu thụ năng lượng của Đan Mạch đều bắt nguồn từ năng lượng sinh học.

Tính bền vững luôn nằm trong suy nghĩ của chúng tôi

Năng lượng tái tạo cao

Đan Mạch là quốc gia đi đầu đầy tham vọng trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững và tái tạo. Sản lượng gió của đất nước chúng tôi cũng vượt trên các quốc gia OECD khác trên đầu người. Là một công ty, chúng tôi coi việc tham gia tích cực vào chương trình nghị sự xanh là một điều đương nhiên. Ngày nay, hơn hai phần ba lượng tiêu thụ năng lượng của Đan Mạch đều bắt nguồn từ năng lượng sinh học.

Cơ sở sản xuất của chúng tôi

Đỉnh cao công nghệ

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp sữa chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng tối đa và tác động đến môi trường ở mức tối thiểu, đồng thời các sản phẩm của chúng tôi được pha trộn và đóng gói trong môi trường bảo vệ hoàn toàn, tại một cơ sở thiết bị mới hiện đại nhất ở Đan Mạch.

Cơ sở sản xuất của chúng tôi

Đỉnh cao công nghệ

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp sữa chất lượng cao có giá trị dinh dưỡng tối đa và tác động đến môi trường ở mức tối thiểu, đồng thời các sản phẩm của chúng tôi được pha trộn và đóng gói trong môi trường bảo vệ hoàn toàn, tại một cơ sở thiết bị mới hiện đại nhất ở Đan Mạch.

Hệ sinh thái đang được tiến hành

Sinh thái học Đan Mạch

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên giới thiệu nhãn hiệu hữu cơ do nhà nước kiểm soát vào năm 1990, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm sạch hơn. Ngày nay, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với tỷ lệ các sản phẩm hữu cơ được cung cấp, bán và tiêu thụ bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

Hệ sinh thái đang được tiến hành

Sinh thái học Đan Mạch

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên giới thiệu nhãn hiệu hữu cơ do nhà nước kiểm soát vào năm 1990, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm sạch hơn. Ngày nay, chúng tôi đang dẫn đầu thế giới với tỷ lệ các sản phẩm hữu cơ được cung cấp, bán và tiêu thụ bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

An toàn và minh bạch tối đa

Sự an tâm

An toàn và minh bạch là những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng mức độ an toàn thực phẩm cao nhất và thương hiệu của chúng tôi được phê duyệt với ba chứng chỉ hữu cơ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc bằng một mã QR duy nhất – giúp bạn cảm thấy an tâm nhất.

An toàn và minh bạch tối đa

Sự an tâm

An toàn và minh bạch là những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đáp ứng mức độ an toàn thực phẩm cao nhất và thương hiệu của chúng tôi được phê duyệt với ba chứng chỉ hữu cơ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc bằng một mã QR duy nhất – giúp bạn cảm thấy an tâm nhất.

Organic
Follow-on
Formula

Let’s eco®. Thương hiệu sữa sản xuất dinh dưỡng hữu cơ cho bé. "Let’s eco" hay còn được hiểu là "hãy sống xanh" là một tác động có ý thức. Đó là khuôn mặt thân thiện giữa đám đông. Một mảnh ghép nhỏ của thiên nhiên trong gia đình. Đáng tin cậy và đúng sự thật.

Mua ngay

Organic
Follow-on
Formula

Let’s eco®. Thương hiệu sữa sản xuất dinh dưỡng hữu cơ cho bé. "Let’s eco" hay còn được hiểu là "hãy sống xanh" là một tác động có ý thức. Đó là khuôn mặt thân thiện giữa đám đông. Một mảnh ghép nhỏ của thiên nhiên trong gia đình. Đáng tin cậy và đúng sự thật.

Organic
Follow-on
Formula

Let’s eco®. Thương hiệu sữa sản xuất dinh dưỡng hữu cơ cho bé. "Let’s eco" hay còn được hiểu là "hãy sống xanh" là một tác động có ý thức. Đó là khuôn mặt thân thiện giữa đám đông. Một mảnh ghép nhỏ của thiên nhiên trong gia đình. Đáng tin cậy và đúng sự thật.

5 nguyên tắc của chúng tôi